top of page

Naše služby

Prezentačné aktivity:

 • príprava rozpočtu na reklamu, komunikácia s médiami, mediálna kampaň na Slovensku i v Austrálii

 • príprava prezentácií, participácia na výstavách

Pomoc a asistencia:

 • zahraničným partnerom pri získavaní slovenských podnikov

 • prieskume trhu pre nových, alebo už etablovaných klientov

 • pomoc pri zriaďovaní spoločných podnikov

 • získavanie investičných príležitostí v rozličných oblastiach

 • zakladanie malých a stredných podnikov na Slovensku a rozvoj nových trhov

 • vyhľadávanie partnerov pre podnikanie, dodávateľov alebo podnikateľské subjekty

 • pomoc pri účtovníctve, daňovom poradenstve a získavaní grantov

Ponúkame:

 • naše odborné znalosti  a kontakty pri zakladaní podnikov

 • prieskum trhu a informácie o regiónoch Slovenska

 • databázu podnikov, dodávateľov a obchodných partnerov

 • kompletné informácie o už existujúcich alebo pripravovaných priemyselných parkoch

 • spoluprácu s miestnymi a reginálnymi inštitúciami a samosprávami

 • zoznamy projektov pre investorov

 • organizovanie obchodných rokovaní a misií

 • právnu pomoc

bottom of page